Karel Čapek
(1890 - 1938)

- prozaik, dramatik, překladatel, básník, novinář, esejista
- narodil se v rodině lékaře v Malých Svatoňovicích
- po gymnáziu studoval v Praze, Berlíně, Paříži
- dokotor filozofie
- bratr Josef - malíř, spis. básník
- sestra Helena
- znal s Masarykem (Hovory s TGM)
- oficiální autor; mluvčí Hradu
- pohlížel na člověka spíše jako na jednotlivce
- pragmatismus - do Evropy z USA
(subjektivismus)- též kritika
- věci nabývají významu tím, co znamenají pro člověka
- pravda je subjektivní a může být ověřena osobní zkušeností
- co se v osobní praxi osvědčuje je pravdivé
- relativista - pravda je závislá na jiných pravdách
- tolerance - protože byl relativista, uznával mnohost názorů
- neuznával výlučné teorie a ideologie
- všude zrnko pravdy
- humanista - člověk je nejvyšší hodnota
- liberální - každému svoboda
- demokrat
- někdy spor tolerance x demokracie (např. fašismus,komunismus)
- uštván fašisty

Novinářská činnost:

- pracoval v Lidových novinách
- styk s reálným životem
- "zajímal se o všechno na světě"
- pokračovatel Nerudy
- tvůrce sloupku (stručnější než fejeton; glosuje denní události; zabývá se morálkou, vkusem)

- fejetonistické knížky: Zahradníkův rok - popis dění na své zahradě

- cestopisy:
Italské listy
Výlet do Španěl
Obrázky z Holandska
Cesta na sever
Obrázky z domova
Anglické listy

Apokryfy - konfrontace biblických motivů s motivy z historie a aktuálním spol. děním

- pozorovatel:
Jak se co dělá (Jak se dělají noviny; Jak se dělá film, Jak vzniká divadelní hra)

Próza:

- mezi dvěma válkami
- dědictví první a tušení druhé
- pocit skepse a nejistoty: - Boží muka
- Trapné povídky
- Krakonošova zahrada

- díla typu "Co by se stalo, kdyby ..."

Továrna na absolutno - román složený z fejetonů vycházejících z utopistického motivu
- vynález karburátoru dokonale spalujícího hmotu a uvolňující absolutno - ducha => zmatek
- nadprodukce všeho
- ziskuchtivost => válka

Krakatit - ničivá síla vymyšlená lidmi o obrácená proti jim
- protiválečné
- vynálezce Prokop x přítel Tomáš
- odpovědnost vědce za vynález

Trilogie:
Hordubal - neschopnost lidí (příčina smrti Juraje H.)
Povětroň - rekonstrukce života smrtelně zraněného letce
Obyčejný život - problém lidského poznání (je možné poznat pravdu o světě ?)
- dorozumění mezi lidmi (je možné najít pochopení pro sebe a rozumět sobě?)
- pragamatismu 

První parta - z havířského prostředí
- solidarita

Válka s mloky - proti fašismu
- vyzbrojování podmořských mloků
- obrátí se proti lidem

pro děti:
Dášenka, čili život štěněte
Devatero pohádek

další humorná díla:
Povídky z jedné kapsy
Povídky z druhé kapsy
Marsyas
- úvahy - odpovědnost spisovatele za zacházení s jazykem
Život a dílo skladatele Foltýna - nedokončeno
- proti předstírání umění

Dramata:
Loupežník - chlapec chce dobýt dívku chráněnou zdí maloměšťáctví - obdiv k výbojnosti mládí

Ze života hmyzu - jednotlivé lidské typy (např. motýli -poživační, chrobáci - sobečtí, mravenci - vládychtiví)
- absurdní společenský řád
- v závěru tulák-pozorovatel vše špatné zničí

RUR - vytvoření umělého člověka (v závěru se roboti zamilují do sebe Primus+Helena)
- inženýr Alquist
- první použil slovo robot
- jako Chaplinova Moderní doba

Věc Makropulos - nápoj nesmrtelnosti
- hl.hrdinka neví jak naložit se životem (300let)

Adam Stvořitel - potřeba neměnit svět, protože každá změna vede k horšímu

Bílá nemoc - konflikt humanistického doktora s diktátorem
- Dr.Galén vymýšlí lék proti nemoci
- sám diktátor má bílou nemoc
- slibuje konec války
- když doktor nese lék je ušlapán

Matka - těžké rozhodnotí matky, které posílá na frontu i svého posledního syna
- neúčastí nelze zachraňovat lidstvo
- synové:
Ondra - zemřel při výzkumu žluté zimnice
Jiří - pilot
Kornel - zabit v obč. válce
Petr - popraven
Tony - nejmladší, snílek - nechce ho pustit
- nakonec mu sama dá pušku pod dojem zpráv z bojiště (zabíjení civilních lidí a dětí)

Překlady: - Francouzská poezie nové doby

Tvůrčí období:

do 1920: povídky, hry
1920-27: dramatické a románové utopie
1928-33:soubory próz psaných původně pro noviny
1933-35:trilogie
1935-38:protiválečná díla