Jazyk spisovný a nespisovný. Slohové rozvrstvení jazykových prostředků

Rozvrstvení jazyka

Spisovná sl. zásoba:
- slohově nezabarvená
- slohově zabarvená

1) hovorová: v neof. mluvených nebo psaných projevech

2) knižní: při slavnostních mluv. nebo psaných projevech v odb. literatuře

3) básnická: - poetismy - vznik v bás. školách májovců, lumírovců
- neobvyklá složeniny
- obměna slovních podob

4) odborná: vědecké, technické pojmy

 

nářečí
- v různých oblastech různá
- zejména na venkově
- chodské, valašské, hanácké
- postupně se rozdíly stírají
- nadnárodní útvary = interdialekty

Nespisovná sl. zásoba:

1) slova z obecné češtiny - soukromé, neof. projevy
2) nářeční
3) profesionální
4) argotická - projevy lidí na okraji spol.

Vývojové tendence:
determinace - spis. jazyk mezi široké vrstvy
determinologizace
intelektualizace
integrace
kodifikace