Pravopis, vztah mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka

Pravopis a výslovnost přejatých slov

pravopis
- původní
- počeštěný

původní pravopis: slova úzce odborná a slova mající charakter mezinárodních značek
pravopis počeštěný: slova zdomácnělá, obecně rozšířená a běžné odborné výrazy

Odchylky při psaní cizích slov:

píše se čte se
x
di, ti, ni
ks
dy, ty, ny

po h, ch, k, r -> píše se po nich měkké i

délka samohlásek se někde označuje, někde ne

 

Vztah zvukové a grafické stránky jazyka

- fonetika

- hlásky - čtou se pokaždé jinak ([n] - maminka x den)

fonémy - zvukové jednotky schopné rozlišit význam slov nebo tvarů

fonologie - zabývá se fonémy

ortofonie - věda o správné artikulaci hlásek

ortoepie - stanovuje pravidla spisovné výslovnosti