Jazyk a racionální studium textu. Zpracování informací.

Racionální studium a jazyk - ne jenom porozumění; písemné zázn.

Celková orientace:
a) obsah - názvy kapitol a oddílů
b) resumé - informace o hl. informačních složkách
c) rejstříky - abecední seznam - termínů - osob

Psaní do knih: - pouze do vlastní knihy
- podtrhávání
- označování
- připisování

Výpisek:
- nejjednodušší záznam z textu
- je obvykle doslovný a dá se použít jako citát
- musí být uveden bibliografický údaj
- na volné listy

Osnova - heslovité označení tematických složek textu a jejich sledu

Výtah - postižení věcné náplně a sledu složek textu konkrétními údaji
- lze uvádět i další odkazy na odb. lit.

Osnova i výtah jsou charakterizovány:
- přehledností a grafickým značením
- heslovitou stavbou vět