Slovesa a jejich kategorie

- verba ( slova ohebná, časují se )

Definice - Slovesa jsou slova, která vyjadřují:

 

Určujeme

a) osoby:
1.                     1. my
2. ty                      2. vy
3. on, ona, ono     3. oni, ony, ona

b) číslo:
- jednotné - singulár ( dělám )
- množné - plurál ( děláme )

 c) čas:
- přítomný - prézens ( dělám, děláme )
- minulý - préteritum ( dělal jsem, dělali jsme )
- budoucí - futurum ( budu dělat, budeme dělat )

 d) způsob:
- oznamovací - indikativ ( dělám, děláme )
- rozkazovací - imperativ ( dělej!, dělejme! )
- podmiňovací - kondicionál ( dělal bych, dělali bychom )

 e) slovesný rod:
- činný - aktivum - podmět je původcem děje ( vidím, viděl jsem, budu vidět )
- trpný - pasivum - podmět není původcem děje ( jsem viděn, byl jsem viděn, budu viděn )

 f) slovesný vid:
- nedokonavý - vyjadřuje děj probíhající, neohraničený v přítomném, minulém nebo budoucím čase
- dokonavý - vyjadřuje děj nějakým způsobem ohraničený v minulém nebo budoucím čase (sedl jsem si, sednu si)

 g) třídy a vzory

 Třídy:

1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída
-e -ne -je

Vzory: Tvrdé:

nese(nesl)
bere(bral)
tiskne(tiskl)
mine(minul)
začne(začal)
kryje(kryl)
kupuje(kupoval)
prosí(prosil)
trpí(trpěl,trp!)
sází(sázel,sázej!)
dělá(dělal)

Měkké:
maže(mazal)
peče(pekl)
umře(umřel)