Úvaha, úvahový postup

- jeden z nejnáročnějších (úroveň myšlení)
- zamyšlení nad různými problémy -> spěje k závěrům a myšlenkám
- hodnocení

Úvahy v různých stylových oblastech:

Literární tvorba:

- esej = odborné téma s estetickým záměrem (Šalda)
- citově podbarvená úvaha s vtipným vyhrocením (Čapek)
- úvaha jako součást řeči vypravěče
- úvaha postavy z díla

Politická tvorba:

- úvodník
- komentář
- recenze
- posudky

Vědecké práce:

- posuzování z různých hledisek
- méně subjektivní

Znaky úvahy:

- respekt k faktům
- zabývá se příčinnostními vztahy
- neshromažďuje všechna fakta
- rozvažování a hodnocení faktů
- náročnost na vyjadřování příčinnostních vztahů
- osobní poznatky a zkušenosti
- vede k zamyšlení

Obsah:
- hodnocení
- postoje
- perspektiva

Výskyt:
- samostatný útvar
- jako složka (líčení, výklad)

Jazyková stránka:
- kompozice: - konkrétní fakta -> všeob. závěry
- obec. tvrzení -> konkretizace
- osnova, stylizace
- větná stavba: - přesné vyjadřování log. souvislostí
- jasné a přesné vyjádření úvah. procesu
- kontakt se čtenáři: - věty jako ve výkladu
- zvolací a tázací věty
- řečnické otázky
- obraty - Zamyslíme-li se...
- sl. zásoba: - hodnotící výrazy
- jazyková pestrost
- logické uspořádání
- výběr slov a spojení
- ne moc vztažných vět

aforismus = krátká úvaha v um. literatuře

(někdy je mottem úvahy)