Žádost, schéma tohoto útvaru 

Žádostí se pisatel obrací na instituci, jestliže ji o něco žádá; např. žádá podnik o přijetí do zaměstnání, o půjčku; obecní úřad o přidělení bytu, vysokou školu o přijetí ke studiu.

 Jakou má žádost skladbu? V žádosti vlevo nahoře uvedeme adresáta, pod něj věc, tj. heslovitě to, o co žádáme. Ve vlastním textu vyjádříme žádost slovesnou větou, zdůvodníme ji (uvedeme všechny pravdivé údaje, které mohou žádost podpořit), v závěru můžeme vyjádřit poděkování za předpokládané kladné vyřízení žádosti. Na konci žádosti pak kromě pozdravu je nezbytný čitelný podpis ( s adresou; tu jindy umísťujeme v záhlaví dopisu ) a datum:

  

Ministerstvo Práce - Praha
U nemakačenků 14
110 00 Praha 1

Věc: Žádost o místo sekretářky

Žádám o přijetí na místo sekretářky, které jste vypsali v inzertní části Lidových Novin 30. června t.r.

V letošním roce jsem ukončila maturitou studium gymnázia v Praze 9 - Vysočany. Absolvovala jsem rovněž kurs psaní strojem, těsnopisu a základů práce s počítačem. Mluvím anglicky a německy.

Jsem členkou Svazu sekretářek a v současné se zdokonaluji v práci s počítačem. Všechny mé zkušenosti a vzdělání můžete nalézt v přiloženém životopisu.

Budu-li na vypsané místo přijata, mohu nastoupit ihned. Všechny pracovní povinnosti budu vykonávat svědomitě.

Děkuji předem za kladné vyřízení žádosti.

Růžena Bílá
Bílá ulice 1
110 00 Praha

V Praze 5. července 2000