Způsoby tvoření slov

Slovo se skládá z:

- kořene - je to ta část slova, která je stejná u všech slov svým významem příbuzných

- předpona - je to ta část slova, která je připojena před kořen a mění význam slova

- přípona - je to ta část slova, která je připojena za kořen a mění význam slova

- koncovka - je to ta část ohebného slova, která se v jeho různých tvarech mění

 

Různé uspořádání slova:

předpona + kořen vý + let

kořen + přípona  les + ík

kořen + koncovka holub + i

předpona + kořen + přípona   vy + mysl + it

předpona + kořen + koncovka po + břež + í