Proletářská poezie

- vzniká ve 20.letech
- znaky uvedl Wolker v článku "Proletářské umění"
- revolučnost
- kolektivismus
- tendenčnost
- optimismus
- vliv VŘSR

- poezie: - má se stát součástí života
- boj za soc. spravedlnost
- oslava děl. třídy
- zájem o život dělníků
- jasný, srozumitelný, názorný jazyk
- kolektivní záležitost - určena k hlasitému přednesu
- časopisy a noviny: Červen, Kmen, Rudé Právo, Var

Jiří Wolker (1900 - 1924)

- narozen v Prostějově
- gymnázium, práva
- TBC
- člen Devětsilu
- 1921 - člen KSČ

Dílo:

poezie:

- Host do domu - ideál harmonického světa
- krásy každodenního života

- básně: Věci, Poštovní schránka

- Svatý kopeček - jako Apollinairovo Pásmo (polytem. báseň)
- básníkovo nitro
- autobiografické prvky
- náboženské motivy
- paralely mezi komunismem a křes?anstvím

- Těžká hodina - nejvýznamnější dílo
- osobní spojuje s kolektivním
- moderní velkoměsto v sociálních protikladech

- tři epické básně - sociální balady
Balada o nenarozeném dítěti
Balada o snu

- dramatičnost a patos
- optimistické vyznění
Balada o očích topičových
- navazuje na Erbena, Nerudu, Bezruče
- odsuzuje společnost

- básně z období nemoci:
Rekonvalescent
Umírající
Na nemocniční postel padá svět

- moderní pohádky:
O kominíkovi
O milionáři, který ukradl slunce

- dramatické pokusy:
Nemocnice
Hrob
Nejvyšší obě?

- kritik

Význam:
- láska k životu
- vřelý vztah k člověku
- soucit s trpícími
- odsouzení třídní nespravedlnosti

 

Jaroslav Seifert (1901 - 1986)

- narozen: Praha
- gymnázium, žurnalistika
- zakladatel Devětsilu

Dílo:

- proletářská poezie

Město v slzách - odhodlání chlapce bojovat - revoluce
- pokora a vůle k sebeobětování

Samá láska - částečně poetismus
- sen o spravedlivější budoucnosti
- neony, osvětlení - chvilky radosti
- přehledný, prozaizovaný verš (Neumann)
- poetismus
- smysly a lyrická hravost

Na vlnách TSF

Slavík zpívá špatně
- skepse vůči napravení světa
- sociální tematika

Jablko z klína

Ruce Venušiny

Jaro sbohem - písňová forma verše
- okupace a válka

Zhasněte světla - později částí sb.Přilba z hlíny
- vlastenecká tematika; okupace

Vějíř Boženy Němcové

Světlem oděná - o Praze

Kamenný most - válka a Mnichov '38
- vyzývá k boji
- cit k domovu, vlasti

- po válce:

- na motivy obrázků Lady a Alše
Šel malíř chudě do světa
Maminka
Píseň Viktorce
Chlapec a hvězdy

- šedesátá léta: - nová etapa

Koncert na ostrově
Halleyova kometa
Odlévání zvonů
Deštník z Picadilly
Morový sloup
Býti básníkem

- reflexivní lyrika
- smysl života a poezie

Nobelova cena - 1984

 

Konstantin Biebl (1898 - 1951)

- poetismus, surrealismus, prolet.

Dílo:

a) proletářská poezie:
Věrný hlas
Zlom
Zloděj z Baghdadu
- věci každodenního života

b) poetismus
Zlatými řetězy
S lodí, jež dováží čaj a kávu
- myšlenka dálek
- vlastní zážitky

c) surrealismus:

Bez obav

 

Jindřich Hořejší (1886 - 1941)

Dílo:

Hudba na náměstí - zážitky z války, víra ve vítězství prolet.
- jednota pracujících

Korálový náhrdelník - láska k ženě

Den a noc - odsouzení vykořis?ování

- často zobrazoval město - rozpory

- překlady z a do francouzštiny

 

Josef Hora (1891 - 1945)

- básník a překladatel
- gymnázium, práva, žurnalistika - Právo lidu, Rudé právo
- vedl kulturní rubriku

Dílo:

- poezie:
-- proletářská:

Pracující den - báseň Dělnická madona
Srdce a vřava světa
Bouřlivé jaro
- víra ve š?astnou budoucnost, nové vztahy mezi lidmi
- ctí proletariát
- meditativní lyrika

Strom v květu - poetismus

Itálie

Struny ve větru - intimní a spol. lyrika
- motiv času a konce života

Zpěv rodné země
Máchovské variace
Domov
Jan Houslista
Zrada Popelčina

- překladatel: z ruštiny

- prozaik: Hladový rok - 1.sv.válka

Socialistická naděje - r.1920

 

Stanislav Kostka Neumann (1875 - 1947)

- proletářské statě
- spolupracuje na Moderní revue
- vitalismus:Kniha lesů, vod a strání
- obdivovatel moderní techniky
- navazuje na civilismus - např. obdiv k továrním komínům
- agitační lyrika

Dílo:
Proletářská kultura - sta?
Agitační umění- agitační prolet. poezie
Rudé zpěvy - boj proti třídnímu nepříteli
Nové zpěvy
Zpěvy jistoty
- báseň
- poetismus

Kniha lesů, vod a strání
- vědecká publicistika a próza

Dějiny lásky

Francouzská revoluce

Dějiny ženy

- román Zlatý oblak

- lyrika:

Láska - návrat k člověku a jeho složitosti

politicky bojovná lyrika: Srdce a mračna

Sonáta horizontálního života

Staří dělníci - odpověď na Halasovy "Staré ženy"

- 4 části:
Materialismus
Kontinenty
Španělsko
Doma

Bezedný rok - výzva k sebevědomí, víra v pevné jistoty domova
- věcné a hutné vyjadřování

Zamořená léta - z období okupace

Anti-Gide neboli optimismus bez pověr a iluzí - obhajoba SSSR