Ruchovci a lumírovci

Charakter tvorby Ruchovců a Lumírovců

- 70. a 80. léta - nová generace básníků

Spol. podmínky:
- politicky rozporuplná doba; nejistota v kladné výsledky národního zápasu
- nové literární časopisy
- převaha poezie
- konflikt mladočeši x staročeši
- rozvoj buržoazie a ostatních tříd

- situace po rak.-uh. vyrovnání

Ruchovci - nazývají se podle almanachu Ruch (1868)
- na počest ND
- program se v mnohém shoduje s Májovci
- je více zdůrazněna soc. stránka a rev. tradice
- kontrast rev. tradic s politickou krizí
- navazují na domácí lit.
- mnoho patetických a zvolacích veršů
- Čech, Krásnohorská, Sládek

 
Svatopluk Čech (1846 - 1908)
- místo narození: Ostředek u Benešova; gymnázium; práva
- řídil časopis Květy

- cestoval Rusko,Krym, Itálie

Dílo:
- do almanachu Ruch přispěl básní Husita na Baltu
- spanilé jízdy Husitů

a)poezie

- historické básně:
Adamité - část Husitů vypovězených z Tábora (anarchie)
Žižka - oslava Žižky; Jan z Rokycan mu rozmluvil plán rozbořit Prahu
Roháč na Sióně - hus. hejtman vzdorující na své tvrzi, která je dobyta a on popraven
Dagmar - Přemyslovci na dánském trůně

- alegorické básně:
Slávie - loď plující po Černém moři. Její posádku tvoří představitelé slov. národů. Posádka se vzbouří, ale Vladimír (Rusko) dovede loď do přístavu
Evropa - loď na rozbouřeném moři = Evropa zmítaná soc.
nepokoji

- básně o českém venkově
Ve stínu lípy - povídky, které si vyprávějí vesničané večer pod lípou
Lešetínský kovář - národně sociální námět. Boj proti germanizaci českého venkova

- veršované satiry
Hanuman - opičí stát
Pravda - nejostřejší satira o sestoupení pravdy na zem.

- lyrika (politická, vlastenecká)
Jitřní písně - svornost národa (Hrdina budoucnosti, Buď práci čest, Podzemní hlas)
Písně otroka - otroci jednou zvítězí

 b) próza
Výlet pana Broučka do Měsíce
Nový epochální výlet Pana Broučka, tentokráte do XV.
století - p.Brouček a husité
Jestřáb kontra Hrdlička

 

Lumírovci

- seskupení kolem časopisu Lumír, který vydával J.V.Sládek. Programem bylo povznést čes.literaturu na světovou úroveň a navazování na Evropské tradice.
- Vrchlický, Zeyer, Sládek
- překlady i vlastní díla
- z románské a anglosaské lit.
- svoboda lit. tvorby 

Josef Václav Sládek (1845 - 1912)

- básník, fejetonista, básník, překladatel
- místo narození ve Zbirohu, přírodovědné studium
- v USA => učitel angličtiny

- rozchod z Vrch. a Zeyerem

Dílo:

a)poezie:

- básně zaměřené na základní situace lidského života
Světlou stopou
Na prahu ráje

- díla o politické situaci
Selské písně a české znělky
- smysl života
- krátké básně
Směska - náměty s venkovskou tematikou, domova a dětství
Zlatý máj
Skřivánčí písně
Zvony a zvonky
- básně z USA
Jiskry na moři
Na hrobech indiánských

- má blízko k Nerudovi, ale zpěvnější verš
- prosté vyjádření myšlenek

b)fejetony - z cest po USA

c) ekladatel - Shakespeare, Poe, Shelly, Byron

d) redaktor Lumíru

 

Jaroslav Vrchlický (1853 - 1912)

- vl.jménem Emil Frída
- místo narození Louny; strýc farář; gymnázium; fil. fakulta
- vychovatel v Itálii
- cíl tvorby: vytvořit dílo na světové úrovni a ztělesnění harmonického ideálu člověka

Dílo:
- almanach Anemonky

a)překlady: z 18 nár. lit.
- chtěl obohatit jazyk; rozšířit kult. rozhled
Fr. - moderní básníci
It. - Dante Božská komedie
Šp. - Calderonova dramata
Něm. - Goethe Faust
Pol.- Mickiewicz
Angl. - Shakespeare

b)dramata - antika, renesance, čes.historie

Noc na Karlštejně
Hippodamie - dramatická trilogie "Námluvy Pelopovy"   "Smír Tantalův"   "Smrt Hippodamie"

c)lit. kritik
- Studie o Kolárovi
- Studie o Čelakovském

d)prozaik
- Barevné střepy - soubor povídek
- Loutky - pesimistický román

e)básník - lyrika i epika

Lyrika: - reflexivní i intimní (odvážná intimní)

Dojmy a rozmary
Eklogy a písně
Poutí k Eldorádu
Sonety samotáře
Z hlubin
Strom života
Písně poutníka
Okna v bouři
- pocity smutku (pramení z kritiky ml.gen.)
Překročen Zenit
- nové básnické útvary - sonet

Epika:

cyklus Zlomky epopeje - básnický obraz myšlenkového vývoje lidstva:
1.řada Duch a svět
Brevíř moderního člověka

2.řada Zlomky epopeje

3.řada Mythy - Šárka a Ctirad
Selské balady- boj selského lidu za spravedlnost- Kozina, Lomikar, Ulický
Duch a svět - otázky lidstva a vztah ducha a světa - programový charakter

Bar Kohba

  

Julius Zeyer (1841 - 1901)

- básník, prozaikk, dramatik
- místo narozeníPraha; reálka; tesař;
- Německo, Švýcarsko, Francie

- filosofie
- romantická povaha
- vychovatel v Rusku

Dílo:

a)próza:
Ondřej Černyšev - ruský dvůr 18.stol.
Román o věrném přátelství Amise a Amila - rytíři Francie
Jan Maria Plojhar - syn z bohaté měšťanské rodiny je zmítán spol. rozpory a nedovede je překonat.
Dům u tonoucí hvězdy - vrchol deziluze. hl. postava Slovák

Rajko

b)poezie

Vyšehrad - o hrdinské minulosti národa
Čechův příchod
Zpěv o pomstě
za Igora
Ossiánův návrat
Karolinská epopeja
- opěvuje obětavost reků K.Velikého

c)dramata

Radúz a Mahulena
Bratři
Don Sančo
- tragedie