Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

PSANÝ A MLUVENÝ PROJEV

Info - Tisknout - Poslat(@) - Stáhnout - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

MLUVENÝ PROJEV:

primárně mluvné (v běžné komunikaci)

sekundárně mluvené (proslov, přednáška)


částečně nebo úplně připravený (oficiální charakter)

nepřipravený (neoficiální charakter), např. osobní konverzace



- v projevech prostě sdělovacích jsou mluvené projevy základní;
- v odborných projevech doplňují projevy písemné
- v publicistice jsou mluvené projevy časté v dialogizovaném zpravodajství, v řečnických projevech
- v uměleckých projevech je mluvenost ve stylizované (upravené) podobě zachycena v promluvových pásmech postav ( např. v přímé nebo polopřímé řeči)




PÍSEMNÝ PROJEV (psaný projev):

- psaná forma je základní v textech odborných, uměleckých, publicistických a až druhotná (doprovodná) v projevech prostě sdělných

- psané projevy nejsou vázány na aktuální situaci, nejsou proto tak živé jako projevy mluvené
- jsou připravené, kontakt mezi autorem a adresátem není přímý, zpravidla jsou tyto projevy monologické a mívají převážně veřejný ráz

- písemný projev vzniká na základě ucelené představy, autor vybírá výrazové prostředky uvědoměle, promyšleně je komponuje a vhodně slohově stylizuje

- základní jazykové prostředky psaného projevu jsou spisovné, stylově neutrální až knižní (nebo stylově vhodně přizpůsobené dané oblasti)

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT