Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Václav a Boleslav

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

Vratislav a Drahomíra měli tři syny-Václava,Boleslava,Spytihněva a čtyři dcery. Václav byl vychován na Tetíně kněžnou Ludmilou. Když se stal jeho otec knížetem, Václav byl poslán do Budče učit se latinu.Poté, co Vratislav v roce 926 zemřel, vlády se ujala Ludmila. Vládla však velmi krátce, protože ji již v září roku 927 dala Drahomíra zavraždit.Drahomíra proti sobě popudila také krále Jindřicha (Ptáčníka), který přitáhl s vojskem až k Praze.

Právě v té době, roku 928 se zmocnil vlády Václav.Jindřichovi se zavázal odvádět tzv. poplatek za mír.Václavova vláda byla charakteristická podporou křestˇanské církve.Způsob jeho vlády se však nelíbil českým pánům,kteří se obrátili na Boleslava,jeho mladšího bratra.

V září roku 935 pozval Boleslav Václava do svého sídla na mši.Po jejím skončení chtěl Václav odjet, ale na bratrovu prosbu zůstal.Když Václav druhého dne 28.9.935 spěchal ne ranní mši,probodli ho Boleslavovi služebníci.Boleslav dal rovněž zavraždit celou Václavovu družinu.Pro tento čin se mu přezdívalo "ukrutný".

Po své smrti byl Václav prohlášen za národního patrona a světce.

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT