Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Václav IV.

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

VÁCLAV IV. (1361 - 1419)
- syn Karla IV. a Anny Svídnické
- vyrůstal bez matky, otec jej příliš chránil
- nastoupil na trůn velmi brzy, ve špatné politické situaci
- otec Karel IV, velmi úspěšný - byl srovnáván
- spory s církví, zajat šlechtou
- postupně nezajem o vladu, spise o zabavu


Literatura za vlády Václava IV. :
- v 2. polovině 14. stol. byla úplně přeložena bible
- česká literatura vyjadřovala krizi středověké společnosti
- psalo se o křesťanství, věrouce, sváteční kázání
- Václav IV. zvětšil význam literatury, dovršil počeštování písemnictví
- vymizela duchovní a rytírská epika
- hlavní je traktát (o náboženství)a kronika
- rozvíjí se básnictví a duchovní písen
- na veřejné mínění mají velký vliv kazatelé z lidu, vystudovaní na pražské univerzitě

Hlavní osobnosti :
Tomáš Štítný ze Štítného - studoval na pražské univerzitě, psal srozumitelně pro lid
Mistr Jan Hus - reformátor jazyka, místo spřežek zavedl háčky a čárky (nabodeníčka), učitel a kazatel

Dekret Kutnohorský :
- 1409 vydal Václav IV. - zrušena převaha něm. profesorů, Češi měli větší hlasovací právo

Stavby :
- v gotickém slohu
- 1388 začala stavba chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
- založil hrad Točník - vydal zde mnoho důležitých listin
- 1392 potvrdil povolení stavět Kapli Betlémskou - na hradě Žebrák

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT