Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!

Na břehu Indu - Civilizace Údolí Indu

Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát

CIVILIZACE ÚDOLÍ INDU

Ve 3.tis.př.Kr.,kdy vzkvétala Mezopotámie i Egypt,se v údolí Indu a jejích přítoků objevila civilizace,která si s oběma předchozími v ničem nezdala.V úrodných,naplánovaných nížinách stála proistorná na lidnatá města s pravoúhlými ulicemi.Chodníky lemovaly stružky,jež odváděly vodu trlopických liáků.Domy byly přízemní,ale i patrové a měly klimatizaci.Voda,která v ní proudila,odnášela odad.
Uprostřd měst stály z cihel postavené pevnosti(citadely),kterým vévodily velké chrámy s bazény,určenými zřejmě pro náboženské obřady(rituály)spojené z koupelí.

První civilizace na území Indie vznikla v povodí řeky Indu a vytvořil ji neznámý národ s vyspělou architekturou i písmem.Vpolovině 2.tis.př.Kr.zanikla a Indii ovládlo nové indoevropské obyvatelstvo-Árjové.K jejich odkazu patří nejen zbírky náboženských a filozofických textů(Védy),ale i básnické eposy(Mahábhárata a Rámájana).

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT