Maturitní otázky: Biologie
Tyto otázky Vám poskytujeme ve spolupráci s Nakladatelstvím Radek Veselý, které vydává mnoho knižních titulů na přípravu k maturitě. Autorská práva na tyto otázky náleží tomuto nakladatelství.

 1. Buňka
 2. Rozmnožování buněk
 3. Základní funkce buněk
 4. Příjem látek do buňky
 5. Rozdíl mezi živou a neživou přírodou
 6. Mnohobuněčné organismy a charakteristika
 7. Charakteristické vlastnosti prvojaderných organismů
 8. Výživa rostlin
 9. Vodní režim, růstové a vývojové procesy rostlin
 10. Vyšší rostliny
 11. Nižší rostliny - Protobionta
 12. Semenné rostliny
 13. Živočichové (Animalia)
 14. Prvoústí živočichové
 15. Druhoústí živočichové
 16. Původ a vývoj člověka
 17. Vývoj, stavba a činnost orgánů cévní soustavy
 18. Stavba a funkce trávicí soustavy člověka
 19. Motorické funkce vzruchové regulační soustavy
 20. Stavba a činnost rozmnožovací soustavy člověka
 21. Stavba a funkce smyslové soustavy
 22. Hormonální a nervová regulace živočichů a člověka
 23. Vývoj stavba a funkce vylučovací a dýchací soustavy člověka
 24. Dědičnost mnohobuněčných organismů
 25. Molekulární základy dědičnosti
 26. Vztah organismu a prostředí
 27. Společenstva jako soubor populace biotopu

 

Stáhněte si otázky z biologie
(pro snadné používání doma a pro vytisknutí)

Stránka DOWNLOAD