Popis

- slohový útvar, ve ketrém popisujeme tvory, věci, různé činnosti a přírodní děje
- úkolem popisu je vystihnout jednotlivé části popisovaného objektu, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy

Druhy popisu:
- statický
- dynamický - popis prac. postupu

Popis je:
- prostý
- odborný
- umělecký (sujektivně zabarven)

Jazyk popisu:
a)slovník - snaha o přiléhavost a názornost - substantiva, adjektiva, příslovce místa a času, slovesa bez dějového významu

b) větná stavba - snaha o stručnost a hutnost
- několikanásobné větné členy
- přednost mají větné členy před vedlejšími větami

Kompozice popisu:
- je určena cílem popisu
- má být věcně účelná a přehledná
- může být použito i formu výčtu