Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!


A co dál...?

Až bude po maturitě, člověk by si chtěl konečně oddechnout. Bohužel... ještě čekají přijímačky na vysokou , případně nějaké pomaturitní studium... Snad Vám tato stránka trochu pomůže...

Odvolání na vysokou školu Ne vždy to dopadne tak, jak jste chtěli a protože jste si o to psali, přidali jsme odkaz na odvolání  na Vysokou školu. Snad ho bude potřebovat co nejméně lidí a ti co ho budou potřebovat, at Vám pomůže.

Veřejné školy - Soukromé školy - Státní školy - Zahraniční školy


Vysoká škola - fakulta Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení
Přihlášení Přijatí Úspěšnost Graf
Veřejné školy
Akademie múzických umění v Praze
  Fakulta divadelní 544 53 10%
   
  Fakulta filmová a televizní 461 58 13%
   
  Fakulta hudební 277 93 34%
   
Akademie výtvarných umění v Praze
  celoškolské pracoviště 361 63 17%
   
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 1611 1201 75%
   
  Fakulta lesnická a dřevařská 790 642 81%
   
  Fakulta provozně ekonomická 5727 2873 50%
   
  Fakulta technická 1291 863 67%
   
  Fakulta životního prostředí 944 734 78%
   
  Institut tropů a subtropů 356 240 67%
   
  Institut vzdělávání a poradenství Údaje budou doplněny.
České vysoké učení technické v Praze
  detašované pracoviště Stavební fakulty ČVUT Praha Údaje budou doplněny.
  Fakulta architektury 642 327 51%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta biomedicínského inženýrství 293 200 68%
   
  Fakulta dopravní 932 661 71%
   
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta elektrotechnická 2896 2191 76%
   
  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1213 831 69%
   
  Fakulta stavební 2750 1744 63%
   
  Fakulta strojní 1849 1260 68%
   
  Masarykův ústav vyšších studií 111 96 86%
   
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
  Fakulta divadelní 468 82 18%
   
  Fakulta hudební 207 71 34%
   
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Fakulta ekonomická 1524 813 53%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta filozofická 475 226 48%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta pedagogická 4029 2008 50%
   
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta přírodovědecká 502 220 44%
   
  Fakulta teologická 477 274 57%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta zdravotně sociální 2250 732 33%
   
  Fakulta zemědělská 1186 864 73%
   
Masarykova univerzita v Brně
  Fakulta ekonomicko správní 5382 1723 32%
   
  Fakulta filozofická 7592 3121 41%
   
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta informatiky 1815 1089 60%
   
  Fakulta lékařská 3353 735 22%
   
  Fakulta pedagogická 6269 2531 40%
   
  Fakulta právnická 7013 848 12%
   
  Fakulta přírodovědecká 2595 1781 69%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta sociálních studií 6376 1122 18%
   
  Fakulta sportovních studií 1328 353 27%
   
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
  Fakulta agronomická 2115 1338 63%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta lesnická a dřevařská 1320 861 65%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta provozně ekonomická 3144 1478 47%
   
  Fakulta zahradnická Lednice na Moravě 569 386 68%
   
  Institut celoživotního vzdělávání Údaje budou doplněny.
Ostravská univerzita v Ostravě
  Fakulta filozofická 3235 1071 33%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta pedagogická 4125 1545 37%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta přírodovědecká 1708 670 39%
   
  Fakulta umění 311 88 28%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta zdravotně sociální 1269 476 38%
   
Slezská univerzita v Opavě
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta filozoficko-přírodovědecká v Opavě 2824 1294 46%
   
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta obchodně podnikatelská v Karviné 2736 1746 64%
   
  Matematický ústav v Opavě 57 40 70%
   
Technická univerzita v Liberci
  Fakulta hospodářská 1392 622 45%
   
  Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií 436 261 60%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta pedagogická 2796 1633 58%
   
  Fakulta strojní 1033 1030 100%
   
  Fakulta textilní 527 413 78%
   
  Fakulta umění a architektury 270 53 20%
   
  Ústav zdravotnických studií Údaje budou doplněny.
Univerzita Hradec Králové
  Fakulta informatiky a managementu 3214 1007 31%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Filozofická fakulta 1190 577 48%
   
  Pedagogická fakulta 4974 1630 33%
   
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  Fakulta filozofická 536 300 56%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta pedagogická 2883 1319 46%
   
  Fakulta přírodovědecká 1120 817 73%
   
  Fakulta sociálně ekonomická 2205 962 44%
   
  Fakulta užitého umění a designu 435 76 17%
   
  Fakulta výrobních technologií a managementu 286 241 84%
   
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta životního prostředí 1011 807 80%
   
  Ústav zdravotnických studií 426 226 53%
   
Univerzita Karlova v Praze
  1. lékařská fakulta 2828 854 30%
   
  2. lékařská fakulta 1395 185 13%
   
  3. lékařská fakulta 1853 396 21%
   
  Fakulta evangelická teologická 298 174 58%
   
  Fakulta farmaceutická 877 509 58%
   
  Fakulta filozofická 6691 1524 23%
   
  Fakulta humanitních studií 1580 757 48%
   
  Fakulta husitská teologická 376 341 91%
   
  Fakulta katolická teologická 315 201 64%
   
  Fakulta lékařská Hradec Králové 1627 364 22%
   
  Fakulta lékařská Plzeň 1432 420 29%
   
  Fakulta matematicko-fyzikální 1134 740 65%
   
  Fakulta pedagogická 4431 1224 28%
   
Přijímací zkoušky zabezpečuje společnost Scio. Typy úloh jsou z 80 % shodné s testem OSP v rámci NSZ. Fakulta právnická 4221 781 19%
   
  Fakulta přírodovědecká 2224 1068 48%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta sociálních věd 4472 817 18%
   
  Fakulta tělesné výchovy a sportu 1634 490 30%
   
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta cyrilometodějská teologická 653 384 59%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta filozofická 6234 2252 36%
   
  Fakulta lékařská 2803 602 21%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta pedagogická 5010 1377 27%
   
  Fakulta právnická 2450 502 20%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta přírodovědecká 2643 1848 70%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta tělesné kultury 1674 606 36%
   
Univerzita Pardubice
  Dopravní fakulta Jana Pernera 1210 825 68%
   
  Fakulta ekonomicko-správní 2791 1142 41%
   
  Fakulta elektrotechniky a informatiky Údaje budou doplněny.
  Fakulta filozofická 1738 817 47%
   
  Fakulta chemicko-technologická 1047 936 89%
   
  Fakulta restaurování 85 28 33%
   
  Fakulta zdravotnických studií 505 118 23%
   
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta aplikované informatiky 925 534 58%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta humanitních studií 3292 1117 34%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta managementu a ekonomiky 1951 857 44%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta multimediálních komunikací 1332 297 22%
   
  Fakulta technologická 1575 1225 78%
   
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
  Fakulta farmaceutická 681 203 30%
   
  Fakulta veterinární hygieny a ekologie 547 326 60%
   
  Fakulta veterinárního lékařství 627 168 27%
   
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta bezpečnostního inženýrství 1163 722 62%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta ekonomická 3452 1782 52%
   
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta elektrotechniky a informatiky 1456 949 65%
   
  Fakulta hornicko-geologická 1780 1427 80%
   
  Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 872 856 98%
   
  Fakulta stavební 1415 1133 80%
   
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta strojní 1422 1376 97%
   
Vysoká škola ekonomická v Praze
  Fakulta financí a účetnictví 2920 1026 35%
   
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta informatiky a statistiky 1754 1263 72%
   
  Fakulta managementu 1271 486 38%
   
  Fakulta mezinárodních vztahů 2574 1014 39%
   
  Fakulta podnikohospodářská 3633 1160 32%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Národohospodářská fakulta 3013 685 23%
   
Vysoká škola chemicko - technologická v Praze
  Fakulta chemické technologie 1014 734 72%
   
  Fakulta chemicko-inženýrská 352 270 77%
   
  Fakulta potravinářské a biochemické technologie 1033 916 89%
   
  Fakulta technologie ochrany prostředí 342 310 91%
   
Vysoká škola polytechnická Jihlava
  celoškolské pracoviště 1835 878 48%
   
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  celoškolské pracovište VŠTE 433 325 75%
   
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
  celoškolské pracoviště 793 66 8%
   
Vysoké učení technické v Brně
  Fakulta architektury 409 101 25%
   
  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 1837 1293 70%
   
  Fakulta chemická 828 471 57%
   
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta informačních technologií 1622 689 42%
   
  Fakulta podnikatelská 2835 672 24%
   
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta stavební 2962 2086 70%
   
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta strojního inženýrství 2050 1513 74%
   
  Fakulta výtvarných umění 362 33 9%
   
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta aplikovaných věd 916 634 69%
   
  Fakulta ekonomická 2582 1293 50%
   
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta elektrotechnická 966 652 67%
   
  Fakulta filozofická 2983 1333 45%
   
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta pedagogická 3773 1401 37%
   
  Fakulta právnická 3423 442 13%
   
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. Fakulta strojní 1048 805 77%
   
  Ústav umění a designu 517 103 20%
   

 

Vysoká škola - fakulta Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení
Přihlášení Přijatí Úspěšnost Graf
Soukromé školy
Academia rerum civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.
  celoškolské pracoviště 130 84 65%
   
Akademie STING Brno
  celoškolské pracovište 379 268 71%
   
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
  celoškolské pracoviště 53 41 77%
   
Bankovní institut vysoká škola, a.s.
  celoškolské pracovište 828 828 100%
   
Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.)
  celoškolské pracovište 260 212 82%
   
Cevro Institut, o.p.s.
  celoškolské pracovište 222 195 88%
   
Czech Management Institute Praha (CMI - Praha)
  Manažerská fakulta ESMA Údaje budou doplněny.
Evropský polytechnický institut, s r.o. Kunovice
  celoškolské pracovište 638 544 85%
   
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
  celoškolské pracoviště 30 28 93%
   
Institut Franka Dysona - realitní vysoká škola
  celoškolské pracovište IFD Údaje budou doplněny.
Literární akademie - Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého
  celoškolské pracovište 143 73 51%
   
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
  celoškolské pracovište 1243 1120 90%
   
Mezinárodní baptistický teologický seminář
  celoškolské pracoviště Údaje budou doplněny.
Mezinárodní pražská univerzita
  celoškolské pracovište Údaje budou doplněny.
Mezinárodní vysoká škola podnikatelství a práva v Praze
  celoškolské pracovište MVŠPP Údaje budou doplněny.
Moravská vysoká škola Olomouc
  celoškolské pracovište MVŠO 387 345 89%
   
NEWTON College, a. s.
  celoškolské pracovište 127 127 100%
   
Pražská mezinárodní manažerská škola
  celoškolské pracoviště Údaje budou doplněny.
Pražská vysoká škola psychosociálních studií
  celoškolské pracovište 64 42 66%
   
Pražský technologický institut
  celoškolské pracovište 26 26 100%
   
Rašínova vysoká škola v Brně s. r. o.
  celoškolské pracoviště 127 101 80%
   
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
  celoškolské pracoviště 413 340 82%
   
  studijní středisko Praha Údaje budou doplněny.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha
  celoškolské pracovište 162 123 76%
   
Středočeský vysokoškolský institut
  celoškolské pracoviště 176 176 100%
   
ŠkodaAuto Vysoká škola
Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ. celoškolské pracovište 368 340 92%
   
Unicorn College s.r.o.
  celoškolské pracovište UC 89 89 100%
   
University of New York in Prague
  celoškolské pracoviště UNYP 62 55 89%
   
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o.
  celoškolské pracovište 2207 1937 88%
   
Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. Praha
  celoškolské pracovište 337 229 68%
   
Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, s.r.o.
  celoškolské pracovište VŠCRTS Údaje budou doplněny.
Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství Praha
  celoškolské pracovište 22 22 100%
   
Vysoká škola ekonomie a managementu
  VŠEM Praha (PRA) 383 347 91%
   
  VŠEM Ústí nad Labem (UL) 816 814 100%
   
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.
  celoškolské pracoviště 307 216 70%
   
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
  VŠFS Studijní středisko Kladno Údaje budou doplněny.
  VŠFS Studijní středisko Most Údaje budou doplněny.
  VŠFS Studijní středisko Praha 1538 1310 85%
   
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.
  celoškolské pracovište 532 532 100%
   
Vysoká škola humanitně-ekonomická LODŽ
  Akademie tvůrčího rozvoje s.r.o. Údaje budou doplněny.
Vysoká škola Karla Engliše v Brně a.s.
  celoškolské pracovište 236 189 80%
   
Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
  celoškolské pracovište 681 631 93%
   
Vysoká škola logistiky, o.p.s.
  celoškolské pracoviště 325 283 87%
   
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky
  celoškolské pracovište 506 404 80%
   
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
  celoškolské pracoviště 228 182 80%
   
Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. - Brno
  celoškolské pracovište VŠOH 73 73 100%
   
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
  celoškolské pracovište 1280 953 74%
   
Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava
  celoškolské pracovište 1086 913 84%
   
Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
  celoškolské pracoviště 319 272 85%
   
Vysoká škola sociálně-správní
  celoškolské pracovište VŠSS Údaje budou doplněny.
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.
  celoškolské pracoviště 124 82 66%
   
Vysoká škola v Plzni, o.p.s.
  celoškolské pracoviště 430 270 63%
   
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
  celoškolské pracoviště 219 175 80%
   
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.
  celoškolské pracoviště 56 56 100%
   

 

Vysoká škola - fakulta Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení
Přihlášení Přijatí Úspěšnost Graf
Státní školy
Policejní akademie ČR v Praze
  celoškolské pracoviště Údaje budou doplněny.
Univerzita obrany v Brně
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta ekonomiky a managementu Údaje budou doplněny.
  Fakulta vojenského zdravotnictví Údaje budou doplněny.
Fakulta přijímá uchazeče na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky. Fakulta vojenských technologií Údaje budou doplněny.

 

Vysoká škola - fakulta Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení
Přihlášení Přijatí Úspěšnost Graf
Zahraniční školy
Czech Management Institute Praha (CMI - ESMA Praha)
  Czech Management Institute Praha (CMI - ESMA Praha) Údaje budou doplněny.
International Center of Modern Education, s.r.o.
  celoškolské pracoviště Údaje budou doplněny.
Open University Business School (OUBS)
  Regionální centrum – KOŠICE (OMI, spol. s r. o.) Údaje budou doplněny.
  Regionální centrum – PRAHA (Open Management Int. CZ, spol. s r.o.) Údaje budou doplněny.
University of Northern Virginia - Prague
  University of Northern Virginia - Prague Údaje budou doplněny.
US Business School Praha
  US Business School Praha Údaje budou doplněny.

 

Přejeme Vám hodně štěstí!!!
Team Maturita.cz